Realizace studní

Vrtané studny

 • Provádíme vrtané studny do všech podloží, měkké kvarterní vrstvy stabilizujeme trvalou ocelovou pažnicí.
 • Jsme držiteli oprávnění k činnosti hornickým způsobem pro vrtání vrtů s délkou vyšší než 30 m.
 • Při vrtání se snažíme omezit poškození pozemku a okolí. Zaplachtování okolních budov, odčerpávání vody a úklid vyvrtaného materiálu.
 • Monitorování stavu hladiny okolních studní.
 • Rychlá realizace 1 až 2 dny.
 • Osazení vrtu betonovou šachticí.
 • Čerpací zkouška a odkalení vrtu.

Ražené studny

 • Alternativa vrtaných studní, realizace do nesourodých podloží (písky, štěrky).
 • Realizace bez poškození pozemku a negativního vlivu na okolí.
 • Ručně ražené s garantovanou vydatností.
 • Určené pro zahrady a menší rekreační objekty.
 • Realizace i v prostorech s omezeným přístupem.
 • Cenově přívětivější a méně legislativně náročné.

Napište nám, co potřebujete!